Referat fra konstituering!

Vive d. 19. februar 2022

Referat fra konstituerede bestyrelsesmøde

Deltagere:

Klaus Nielsen
Casper Boje Mathiesen
Henrik Hejndorf Haack
Mark Haldager Mathiesen
Per Søndergaard Mathiesen

Referent: Per Søndergaard Mathiesen

Vive Idrætsforening har i dag haft konstituerende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen er blevet konstitueret på følgende måde.

Formand:
Per Søndergaard Mathiesen

Næstformand:
Henrik Hejndorf Haack

Menigt medlem:
Klaus Nielsen
Mark Haldager Mathiesen
Casper Boje Mathiesen

Der er yderligere blevet besluttet at nuværende løsning med kassér fortsætter.

Kassér:
Helene Hejndorf Haack